Hodnocení výsledků měření krevního tlaku třemi různými neinvazivními metodami

Autoři

PLUHÁČEK Zdeněk ŠTĚPÁNOVÁ Radka LEŠOVSKÝ Jiří DOLEJŠIA Edita NECHUTOVÁ Hana ŠIKOLOVÁ Veronika KUNZOVÁ Šárka FIALA Jindřich CÍFKOVÁ Renata SOCHOR Ondřej

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl: V rámci pilotního provozu průřezové studie Kardiovize 2030 jsme u 316 dobrovolníků ve věku od 19 do 84 let (75% ženy) prováděli 3 měření systolického (STK) a diastolického krevního tlaku (DTK) na pravé paži. Měřeno bylo automatickým tlakoměrem Omron M10IT, přístrojem ABI-BOSO a přístrojem Vasera 1500. Metodika: Měření přístrojem Omron bylo prováděno vsedě, měření přístroji Vasera a Abi Boso byly prováděny vleže na lehátku. Měření bylo podle uvedené metodiky prováděno bezprostředně po sobě vyškolenými sestrami v pořadí Omron – ABI Boso – Vasera. Všechny přístroje byly recentně kalibrovány. Naměřené hodnoty jsme podrobili statistické analýze – Friedmanova ANOVA. Výsledky: Po provedení post-hoc srovnání (každý s každým) jsou pro hodnoty SBP výsledky následující: Omron vs ABI-BOSO (p = 0.259), Omron vs Vasera (p < 0.001), ABI-BOSO vs Vasera (p < 0.001). Přístroj Omron naměřil nejnižší medián STK 133 mmHg, přístroj ABI-BOSO naměřil podobnou hodnotu, pouze o 1mmHg vyšší, zatímco přístroj Vasera naměřil medián STK o 6 mmHg vyšší. Hodnoty DBP při srovnání každý s každým: Omron vs ABI-BOSO (p < 0.001), Omron vs Vasera (p < 0.001), ABI-BOSO vs Vasera (p = 0.804). Přístroj Omron naměřil nejnižší medián DBP 80mm Hg, zatímco medián hodnot z přístroje Abi Boso byl o 5mmHg vyšší, resp. z přístroje Vasera dokonce o 7mm Hg vyšší. Závěr: Mezi jednotlivými měřícími přístroji byly statisticky významné rozdíly v STK i DTK. Nejvyšší hodnoty STK i DTK měřil přístroj Vasera, ačkoliv se jednalo o vyšetření vleže, nejnižší hodnoty STK a DTK měřil přístroj Omron, ačkoliv se jednalo o vyšetření vsedě. O příčině těchto rozdílů můžeme pouze spekulovat, přístroje Baumanometr a BpTru byly zakoupeny až v průběhu pilotního měření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info