Výskyt infekce u novorozenců SAG pozitivních matek v závislosti na peripartální antibiotické profylaxii a způsobu porodu

Autoři

SZETEI Martin BOREK Ivo UNZEITIG Vít MARČEK Vladimír

Rok publikování 2012
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Citace
www http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23521189
Klíčová slova infection, newborn, GBS, SAG, antibiotic profylaxis, screening
Popis Cieľ: Zistiť efektivitu antibiotickej profylaxie podanej SAG pozitívnym matkám v dobe pôrodu na výskyt infekcií u ich novorodencov. Zistiť nakoľko je výskyt infekcie u novorodenca ovplyvnený spôsobom pôrodu a momentom odtoku plodovej vody. Typ štúdie: Prospektívna kohortová štúdia. Výskumný súbor: Zo všetkých 6415 živonarodených novorodencov narodených v období 05/2010-04/2011 vo Fakultnej nemocnici Brno sme vybrali novorodencov tých matiek, ktoré mali v dobe pôrodu pozitívnu SAG kultiváciu, t.j. 1115 novorodencov. Metodika: Porovnávali sme výskyt infekčných komplikácií medzi skupinami novorodencov rozdelených podľa doby podania ATB profylaxie matke (dostatočne, nedostatočne, nepodaná) a podľa druhu pôrodu (vaginálne, S.C. bez odtoku plodovej vody, S.C. s odtokom plodovej vody). Výsledky: V našom súbore 1115 novorodencov bola ATB profylaxia podaná dostatočne v 355 (31,84 %) prípadoch, nedostatočne v 609 (54,62 %) prípadoch a vôbec nepodaná v 151 (13,54 %) prípadoch. Vaginálne bolo porodených 869 (77,94 %) novorodencov, pôrod S.C. s odtokom plodovej vody bol u 146 (13,09 %) novorodencov, pôrod S.C. bez odtoku plodovej vody u 100 (8,97 %) novorodencov. Infekčné komplikácie sme zaznamenali u 14 (1,26 %) novorodencov, z toho definitívne potvrdená SAG infekcia bola u 2 (0,18 %) novorodencov. Nebolo zaznamenané žiadne úmrtie v súvislosti s SAG infekciou. Záver: Vďaka nízkemu počtu prípadov novorodeneckej SAG infekcie v našom súbore sme nemali možnosť štatisticky potvrdiť ani vyvrátiť úlohu ATB profylaxie, resp. spôsobu pôrodu, na výskyt SAG infekcie u novorodencov. Naše výsledky nám umožňujú popísať incidencie v jednotlivých ukazovateľoch na našom pracovisku: adnátna infekcia (nezávisle na SAG) 2,18/1000 živonarodených, invazívna SAG infekcia 0,31/1000 živonarodených, kolonizácia tehotných SAG 17,4 %.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info