PILOTNÍ STUDIE:ZMĚNY OBĚHOVÝCH PARAMETRŮ PO RENALNÍ DENERVACI U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia ZÁVODNÁ Eva LOKAJ Petr NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis ÚVOD: U pacientů s farmakorezistentní hypertenzí se od roku 2009 používá experimentální intervenční léčba – perkutánní transluminální ablace renálních nervů (RDN). Vzhledem k propojenosti nervových a humorálních systémů regulujících krevní tlak je pravděpodobné, že tato metodika zasáhne i parametry krátkodobé variability krevního tlaku. Cílem této práce bylo dozvědět se, zda u pacientů po RDN nalezneme změny BRS, variability krevního tlaku a srdeční frekvence. METODIKA: Vyšetření se zúčastnilo 6 pacientů s rezistentní hypertenzí (RH; 46-68 let) a 7 kontrol (Ko; 46 – 69 let). Hypertonici byli vyšetření jak před denervací (do-RDN), tak i 6 měsíců po zákroku (po-RDN). U všech osob byl změřen kontinuální neinvazivní 5-ti minutový záznam krevního tlaku fotopletysmografickou metodou (frekvence dýchání 0,33Hz). Pomocí spektrální analýzy byly v oblasti středních (MF) a vysokých frekvencí (HF) vypočítány: normalizované a absolutní výkonové spektrum srdeční frekvence (nRRI, aRRI) a systolického krevního tlaku (nSTK, aSTK). Účinnost krátkodobé regulace krevního tlaku [ms/mmHg] byla stanovena v MF (GainBRS) a HF (GainHF) oblasti spektra jako poměr vzájemného spektra mezi RRI s STK (CrossMF nebo CrossHF) a výkonového spektra STK. VÝSLEDKY: U pacientů s RH došlo po RDN kromě významného poklesu STK také k vzestupu aRRIHF, na hranici významnosti byl zaznamenán vzestup směrodatné odchylky RRI a GainHF. Při porovnání pacientů s RH vs. Ko jsme nalezli signifikantně nižší nRRIMF, aRRIMF, nSTKMF a CrossMF. ZÁVĚR: Pacienti s RH měli před zákrokem v porovnání se kontrolami sníženou parasympatickou aktivitu. RDN přinesla pacientům s RH kromě poklesu STK známky zvýšení aktivity parasympatiku, ale očekávaný vliv na sympatikotonii se neprojevil.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info