Využití zevní fixace v ortopedii a traumatologii lokte

Autoři

FERANEC Martin HART Radek KOZÁK T.

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova external fixator of the elbow; stable fixation; early rehabilitation; MEP score
Popis Kloubový zevní fixátor (ZF) loketního kloubu má podstatný význam v řešení komplikujících poranění lokte (7). Dovoluje časný pohyb, přitom chrání kloub a periartikulární struktury od nadměrného násilí (19), což je jeho primární terapeutický cíl. Když je správně aplikován, udržuje v rovnováze kloub během pohybu a chrání rekonstruovaná ligamenta (12). U lokte, více než u kteréhokoliv jiného kloubu, je třeba dodržovat při ošetření úrazů základní zásady AO. Jednou z nich je časná mobilizace. Po operaci, resp. úrazu začínáme s rehabilitací na našem oddělení vždy do 6 dnů (prevence ztuhlosti). Úspěch použití zevní fixace je závislý na přesném umístění osy otáčení fixátoru v ose rotace kloubu, což je nejkritičtějším krokem aplikace aparátu. Cílem studie bylo prezentovat naše zkušenosti a možnosti využití zevního fixátoru loketního kloubu, přiblížit operační techniku aplikace zevního fixátoru a vyhodnotit skupinu pacientů, u které byl užit kloubový zevní fixátor pro těžká poranění lokte, a to traumatickou nestabilní luxaci, luxační nestabilní zlomeniny, zlomeniny v oblasti loketního kloubu s nemožností primární osteosyntézy, posoudit efekt časné mobilizace a porovnat skupinu pacientů s poraněním loketního kloubu léčených konzervativně sádrovou dlahou s následnou rehabilitací.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info