Přínos kinematické počítačové 2D a 3D navigace k přesnosti provedení valgizační osteotomie proximální tibie s klínem otevřeným mediálně

Autoři

OKÁL František HART Radek KOMZÁK Martin SAFI Adel Mohammad Mahmoud

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Traumatologie a ortopedie
Klíčová slova high-tibial osteotomy; open wedge; computer-assisted navigation; tibial slope
Popis Varózní postavení kolenního kloubu může vést k rozvoji nebo zhoršení mediální gonartrózy přetížením mediálního kompartmentu. Rozšíření implantací totálních a unikompartmentálních náhrad kolenního kloubu vedlo k poklesu počtu prováděných korekčních osteotomii. Endoprotézy však zejména u mladších pacientů mohou vést ke špatným výsledkům (15). Naproti tomu vysoká tibiální osteotomie je metoda s dobrými výsledky zejména u mladších a aktivních pacientů (17, 18). Cílem valgizační osteotomie je redukce přetížení vnitřního kompartmentu posunem mechanické osy laterálně od středu kolenního kloubu. Zlepšením předoperačního plánování, techniky provedení operace a díky novým možnostem úhlově stabilních dlah se stala korekční osteotomie znovu oblíbenější. Úhlově stabilní implantáty umožňují stabilní fixaci a brzkou rehabilitaci (14, 24). Předpokladem k dlouhodobému dobrému výsledku je přesná korekce (22) nebo mírné překorigování do valgozity 2 až 5 v závislosti na rozsahu poškození chrupavky (1, 21). Ke zvýšení přesnosti korekce pomocí osteotomie bylo vyvinuto několik metod. Patří sem například zjišťování mechanické osy proložením kabelu elektrokauteru středem hlavice kyčelního kloubu a středem hlezna pod skiaskopickou kontrolou.Průsečík kabelu se štěrbinou kolenního kloubu ukáže vzdálenost od středu kolenního kloubu (19). Počítačová kinematická navigace přináší zpřesnění vysoké tibiální osteotomie s klínem otevřeným mediálně a dovoluje sledovat kontinuálně během operace osu končetiny ve frontální rovině a dále sklon tibiálního plató v sagitální rovině při použití třídimenzionální (3D) navigace (6). Cílem předložené studie bylo zjistit přesnost valgizační osteotomie proximální tibie provedené bez a s pomocí počítačové kinematické navigace, porovnáním plánované a výsledné osy dolní končetiny ve frontální rovině. Nulová hypotéza zněla, že není rozdíl v použité metodě, tedy, že obě metody jsou při úspěšnosti dosažení cílového intervalu korekce rovnocenné. Dále byla srovnána odchylka osy dolní končetiny naměřená jak pomocí systému plánovací stanice z rentgenového snímku před a po operaci, tak pomocí kinematické počítačové navigace peroperačně před a po provedení osteotomie. Byla postulována nulová hypotéza, že celková naměřená korekce osy končetiny není ovlivněna použitou měřicí metodou. Dalším cílem bylo odpovědět na otázku, jestli použití 3D navigace přispěje k omezení změny sklonu tibiálního plató v porovnání s dvojdimenzionální (2D) navigací. Nulová hypotéza byla, že výsledný sklon tibiálního plató není ovlivněn druhem použité navigace.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info