Benigní parainfekční myositida u dětí jako komplikace viru chřipky B

Autoři

HLAVÁČOVÁ Adriana KRBKOVÁ Lenka KLAPAČOVÁ Lenka ČAPOVOVÁ I. JIRSENSKÁ Zlatava RYZÍ Michal BEDNÁŘOVÁ J.

Rok publikování 2013
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Chřipka je virové infekční onemocnění, které každoročně postihne značnou část populace a je příčinou úmrti statisíců lidi na celém světě. Závažnost této infekce je rizikovými skupinami pacientů stále podceňována a možnosti vakcinace nejsou využívaný dostatečně. Onemocnění, které má ve většině případů u imunokompetentních pacientů zvladatelný průběh, je často provázeno řadou komplikací. Na základě informací WHO bylo v České republice v sezóně 2012/2013 hlášeno 264 případů nemocných vyžadujících péči JIP, z nichž 51 zemřelo. Nejčastější původce byla chřipka typu A. Průběh chřipkové epidemie tento rok odpovídal předchozím obdobím. Na našem pracovišti - FN Brno KDIN - byla frekvence výskytu chřipek časově srovnatelná s epidemiologickou situaci v celé zemi. Měla charakter dvou vln. Chřipka typu A dominovala ke konci roku 2012 a v lednu 2013, zatímco v březnu a dubnu silně převažovala chřipka typu B. Komplikace dětí s chřipkou typu A byly rozdílné, především respiračního charakteru. Pacienti s prokázanou chřipkou typu B měli téměř identický průběh onemocnění včetně komplikací. Po odeznění chřipkových příznaků se objevily prudké bolesti dolních končetin znemožňující chůzi. Tato komplikace - parainfekční myositida - je asociována s různými infekčními agens (chřipka A, B, entcroviry, mykoplazmata, virus dengue...). Predisponovanou částí populace jsou chlapci ve věku 6 až 9 let. Typický je laboratorní nález (leukopenie, elevace CK, myoglobinu, AST). Terapie zahrnuje tělesný klid na lůžku, dostatek tekutin, vitamínů, antiflogistika a analgetika. Hospitalizace není nutná, doporučuje se z důvodu vyloučení závažnějších onemocnění. Myalgic mají převážně benigní průběh a spontánně ustupují, neurologický nález je bez ložiskově symptomatologie. Průběh může být velice vzácně zkomplikován renálním selháním na základě rhabdomyolýzy (četnější u chřipek typu A). V sezóně 2012/2013 se na naší klinice vyskytlo 10 případů chřipky typu B a pouze 1 případ chřipky typu A s touto komplikací. Většina pacientů měla ve vstupních odběrech kromě elevace svalových enzymů také leukopenii. U všech dětí potíže rychle ustoupily, hospitalizace proběhly zcela bez komplikaci a v kontrolních odběrech došlo k úpravě laboratorních hodnot do fyziologických norem. Pro příklad jsou uvedeny kazuistiky 7letého a 11leténo chlapce s výrazně vysokými hodnotami myoglobinu a CK při parainfekční myositidě.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info