Výsledek screeningu nutričního rizika u pacientů s karcinomem plic predikuje odpověď nádoru na léčbu

Autoři

ILLA Petr TOMÍŠKOVÁ Marcela SKŘIČKOVÁ Jana TOMIŠKA Miroslav

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia pneumologica et phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova lung cancer; NRS; tolerance of treatment; treatment response
Popis Východisko: Podvýživa u pacientů s rakovinou může být spojena se špatnou tolerancí chemoterapie a nižší odpovědí na léčbu. Metody: NRS 2002 upravený pro onkologické pacienty byl použit k posouzení rizika podvýživy ve skupině 188 pacientů s karcinomem plic. Riziko bylo ohodnoceno na 6 bodové škále podle známek nutričního stavu, nádoru a rizikových faktorů léčby. Skóre 3 a více (nazývané „nutriční riziko") znamená signifikantní riziko malnutrice a špatný výsledek léčby. Výsledky: V souboru bylo 133 mužů (70,7 %) a 55 žen (29,3 %), s mediánem věku 64,9 let. Klinická stadia onemocnění I-IV byla zastoupena následovně: 10,6 % (I), 4,3 % (II), 9,6 % (IIIA), 25,0 % (IIIB) a 48,6 % (IV). NSCLC byl diagnostikován u 66,0 % a SCLC u 27,7 % pacientů. V souboru bylo kategorizováno do „akceptovatelného" skóre (NRS < 3) 50,6 % pacientů, zatímco do „nutričního rizika" celkem 45,3 % pacientů (NRS > 3). Toxicita protinádorové léčby (na 0-4 bodové škále) nebyla mezi podskupinami signifikantně rozdílná. Tj. 1,6 (SD 1,3 95% IS: 1,3-2,0) u skupiny v „nutričním riziku" vs. 1,2 (SD 1,2 95% IS: 1,0-1,5) u skupiny pacientů s „akceptovatelným" skóre NRS (p = 0,061). Míra odpovědi na léčbu (RR) ohodnocená zobrazovacími metodami byla významně vyšší u pacientů s „akceptovatelným" skóre NRS ve srovnání se skupinou v „nutričním riziku", 57 % versus 30 % (p = 0,001). Celkové přežití bylo signifikantně vyšší u cytostatiky léčených pacientů s „akceptovatelným" skóre NRS, tj. 13,5 vs. 7,9 měsíců u pacientů v „nutričním riziku" (p = 0,001). Závěr: NRS je významným prediktorem odpovědi nádoru na léčbu u pacientů s karcinomem plic. Včasná detekce podvýživy je důležitá ke stanovení prognózy u onkologických pacientů stejně jako k plánování efektivní podpůrné péče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info