Diagnostika pneumocystové pneumonie molekulárněbiologickými metodami

Autoři

LENGEROVÁ Martina VOLFOVÁ Pavlína ŘÍČNÁ Dita PALACKOVÁ Martina RÁČIL Zdeněk

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Postgraduální medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova pneumocystis pneumonia; PCR; real-time PCR; diagnostics
Popis Pneumonie způsobená Pneumocystis jirovecii (PCP) je život ohrožující mykotickou infekcí, která se vyskytuje zejména u HIV-pozitivních a jinak imunokompromitovaných jedinců. Specifickou skupinu nemocných tvoří imunokompromitovaní pacienti s hematologickými malignitami, u kterých bylo prokázáno, že konvenčně používané metody, zejména mikroskopická analýza, jsou velmi specifické, ale nejsou dostatečně citlivé. U těchto pacientů je metodou volby detekce DNA Pneumocystis jirovecii v klinických vzorcích (nejčastěji v indukovaném sputu nebo v tekutině získané bronchoalveolární laváží) metodami založenými na PCR. První metody umožňující záchyt P. jirovecii v klinických vzorcích byly publikovány v 90. letech minulého století(1) a od té doby následovaly desítky prací, které využívaly různé PCR platformy (jednokolová, nested, semi-nested, real-time PCR) a byly zaměřeny do různých cílových genů. Cílem tohoto přehledového článku je popsat přednosti a úskalí PCR diagnostiky PCP u pacientů s hematologickými malignitami.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info