IS-VILP-PROXY: softwarové řešení odděleného sběru dat ve zdravotnických zařízeních pro hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků

Autoři

HOLUB Petr MELKES Ondřej BLAHA Milan KLIMEŠ Daniel BRABEC Petr SCHWARZ Daniel

Rok publikování 2013
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis IS-VILP-PROXY je jednou z klíčových komponent informačního systému pro sběr dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích (IS-VILP). Jedná se o samostatnou aplikaci, která posunuje dosud běžné informační systémy pro centralizovaný sběr klinických dat (tzv. klinické registry) na úroveň robustního řešení informačního systému pro multicentrickou registraci dat a jejich harmonizaci v centralizovaném datovém skladu, přičemž část sbíraných dat, jako jsou například osobní identifikátory, umožní tento subsystém sbírat mimo centrální úložiště, a splnit tak veškeré legislativní normy, které sběr dat o VILP doprovázejí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info