Plicní embolizace ve stáří - jsou častěji postiženi diabetici?

Autoři

WEBEROVÁ Dana WEBER Pavel MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana MELUZÍNOVÁ Hana POLCAROVÁ Vlasta BIELAKOVÁ Katarína CANOV Petr

Rok publikování 2014
Druh Vyžádané přednášky
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Žilní trombembolizmus je třetím nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Průběh plicní embolie (PE) ve stáří má závažnější průběh ve srovnání s mladšími věkovými skupinami. Okolo 1% hospitalizovaných pacientů umírá na PE. Cílem naší práce byla analýza pacientů starších 65 let, u nichž byla diagnostikována PE v letech 2005-2012. Porovnáni byli pacienti s diabetem mellitem (DM) a bez diabetu (nonDM). Sledovali jsme prevalenci, mortalitu, rizikové faktory, užité diagnostické metody ověření PE a terapii. Dále byla srovnána data přeživších a zemřelých. Studie probíhala částečně retrospektivně, částečně prospektivně. Pacienti a metodika: V letech 2005-2012 jsme hospitalizovali 9352 pacientů průměrného věku 79.9±8.5 (rozptyl 65-103pac.), z nichž 3090 bylo diabetiků. Akutní plicní embolie byla zjištěna u 269 nemocných průměrného věku 80,3±7.4. Z tohoto počtu zemřelo 95 pacientů (35.3%) a 174 přežilo (64.7%). 70 pacientů majících PE trpělo současně diabetem. U každého pacienta byla provedena standartní interní vyšetření – anamnéza, fyzikální vyšetření, EKG, RTG plic a u 210 z nich (74%) doplňující vyšetření k ověření PE – CTAG plicních cév, perfuzní scan plic či ECHO srdce. U zbylých pacientů byla PE buď náhodným pitevním nálezem, nebo ani nebylo možno provést další vyšetření (závažná somatická onemocnění s velkými geriatrickými syndromy nejednou v terminální fázi života). Závěrem bychom chtěli upozornit na důležitost včasné diagnostiky plicní embolie a její profylaxi, zejména u geriatrických pacientů s rizikovým faktory, jež se vyskytovaly nejčastěji – imobilita u všech seniorů a obezita u diabetiků. Pacienti s diabetem jsou ohroženi vyšším kardiovaskulárním rizikem a jsou podle našich výsledků i nositeli více RF než nediabetici. U geriatrických pacientů je stejně důležitá jako profylaxe rovněž včasná a adekvátní terapie rizik žilního trombembolismu s ohledem na pokles funkcí řady orgánových systémů a další specifika vyššího věku (multimorbidita, polyfarmakoterapie, přítomnost „geriatrických gigantů“, frailty atp.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info