Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi

Autoři

KISSOVÁ Jarmila PENKA Miroslav OVESNÁ Petra BULIKOVÁ Alena GERYCHOVÁ Romana

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Transfúze a hematologie dnes
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova myeloproliferative neoplasm; pregnancy; thrombocythemia; polycythemia; myelofibrosis
Popis Klinický průběh BCR/ABL negativních myeloproliferativní neoplazií je často komplikován trombotickými a v menší míře i krvácivými komplikacemi, l přesto, že tato onemocnění jsou všeobecně považována za choroby staršího věku, až 20 % pacientů s esenciální trombocytemií je mladších 40 let. Zvyšování věku rodiček a současné i zlepšení diagnostiky hematologických chorob vedou k narůstající incidenci gravidit u těchto onemocnění. Výskyt těhotenských komplikací je ve srovnání s ostatními graviditami vyšší, reprodukční ztráty u těchto žen jsou 2-3krát častější. Nejčastější komplikací gravidit těchto žen je spontánní abort v I. trimestru gravidity (25-40 %), pozdní ztráty plodu (8-21 %). Intrauterinní retardace růstu plodu, porod mrtvého plodu a abrupce placenty jsou méně časté. Tyto komplikace vznikají bez ohledu na počet trombocytů, častěji se objevují u pacientek s komplikacemi v předchozích graviditách a s pozitivitou mutace JAK2 V617F. Omezený počet publikovaných dat činí obtížným získat jasný pohled na všeobecné riziko těchto příhod. Terapeutické možnosti představují od podávání kyseliny acetylosalicylové, nízkomolekulárního heparinu až k cytore-dukční léčbě cíleně podle zhodnocení rizikových faktorů pacientky. V práci byla hodnocena retrospektivní data skupiny 7 žen s celkovým počtem 14 gravidit při diagnóze BCR/ABL negativního myeloproli'erativního onemocněn1'. Ve shodě s literárními údaji byla zjištěna vyšší incidence těhotenských komplikací, zvláště u pacientek s pozitivitou mutace JAK2 V617F. Nízký počet gravidit v jednotlivých centrech neumožňuje jednoznačné vyjádření nejen k rizikovým faktorům těhotenských komplikací, ale i k terapeutickým doporučením. Limitace publikovaných dat s touto problematikou je výzvou ke spolupráci center nejen na úrovni celostátní, ale i mezinárodní.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info