Role mikroRNA v patofyziologii neuroblastomu a možnosti jejich využití pro diagnostiku, odhad prognózy a terapii

Autoři

VINKLÁREK Jan NOVÁK Jan BIENERTOVÁ VAŠKŮ Julie ŠTĚRBA Jaroslav SLABÝ Ondřej

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko2014331
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova neuroblastoma; microRNA; diagnosis; therapy; prognosis
Přiložené soubory
Popis Neuroblastom (NB) je typický solidní nádor dětského věku vznikající z prekurzorových buněk sympatické nervové tkáně, který u dětských pacientů představuje přibližně 7 % z celkového množství maligních onemocnění a který zodpovídá za přibližně 15 % dětských úmrtí v souvislosti s malignitou. MikroRNA (miRNA) jsou malé jednovláknové molekuly RNA, které se podílejí na posttranskripční regulaci genové exprese, přičemž v patogenezi neuroblastomu se uplatňuje jak nadměrná exprese protoonkogenních miRNA, tak downregulace molekul miRNA s tumor- supresorickými účinky. Zdá se, že srovnání expresních profi lů miRNA u jednotlivých podtypů neuroblastomu může být užitečným nástrojem při klasifi kaci subtypů onemocnění a že stanovení hladin konkrétních miRNA může mít svůj význam pro odhad citlivosti vůči léčbě či pro odhad prognózy onemocnění. Tato práce poskytuje přehled základních studií týkajících se úlohy miRNA v patogenezi neuroblastomu a zároveň poskytuje přehled o současném/ možném zapojení do dia gnostiky, terapie či pro odhad prognózy pacienta trpícího tímto onemocněním.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info