Selekce pacientů s normotenzním hydrocefalem k implantaci shuntu

Autoři

VYBÍHAL Václav SVOBODA Tomáš MÁCA Karel SOVA Marek HANOUN George SMRČKA Martin NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ Radka

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Neurologie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova lumbar infusion test; external lumbar drainage; normal pressure hydrocephalus; shunt
Popis Úvod: Autoři prezentují možnosti využití lumbálního infuzního testu a zevní lumbální drenáže u pacientů s normotenzním hydrocefalem k selekci pacientů ke zkratové operaci. Materiál a metodika: Od roku 2003 do roku 2011 bylo indikováno ke zkratové operaci 82 pacientů. Jejich průměrný věk byl 66,8 roků. V souboru bylo 44 (53,7 %) mužů a 38 žen (46,3 %). Lumbální infuzní test byl proveden u 77 pacientů, zevní lumbální drenáž u 22 operovaných a oba testy byly provedeny u 17 nemocných. Výsledky: Lumbální infuzní test předpověděl správně efekt operace v 78,3 % a zevní lumbální drenáž v 90,9 %. Pět pacientů s negativním výsledkem lumbálního infuzního testu bylo zlepšeno po zevní lumbální drenáži. Závěr: Výhodou lumbálního infuzního testu je jeho minimální invazivita a malá časová náročnost, ale nevýhodou menší výtěžnost ve srovnání se zevní lumbální drenáží. Proto u pacientů s negativním nebo hraničním výsledkem lumbálního infuzního testu doporučujeme vyšetřovací protokol doplnit o zevní lumbální drenáž.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info