Vliv naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodu bichoriálních biamniálních dvojčat po 33. týdnu gravidity

Autoři

ŤÁPALOVÁ Veronika HRUBAN Lukáš JANKŮ Petr VENTRUBA Pavel VLAŠÍNOVÁ Iva HODICKÁ Zuzana REJDOVÁ Ingrid

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Gynekologie a porodnictví
Klíčová slova Bichorial biamniotic twins; vaginal birth; breach presentation; perinatal mortality; perinatal morbidity
Popis Cíl: Zhodnocení vlivu naléhání druhého dvojčete koncem pánevním na perinatální výsledky u vaginálně vedených porodů bichoriálních biamniálních (bi-bi) dvojčat po ukončeném 33. týdnu gravidity. Typ studie: Retrospektivní analýza Pracoviště: … Soubor a metodika: Retrospektivní analýza souboru 695 vaginálně vedených porodů bi-bi dvojčat po ukončeném 33. týdnu gravidity, které byly odvedeny na Gynekologicko - porodnické klinice MU a FN Brno v letech 2004 – 2013 . Soubor byl rozdělen dle naléhání druhého plodu na 2 skupiny. Do skupiny A bylo zařazeno 550 porodů s druhým plodem v poloze podélné hlavičkou . Do skupiny B bylo zařazeno 145 porodů s podélnou polohou druhého dvojčete koncem pánevním. Bylo hodnoceno procento vaginálně dokončených porodů, perinatální výsledky (pH a. umbilicalis < 7,0 a Apgar skóre v 5. minutě < 5) a časná novorozenecká mortalita a morbidita. Výsledky v obou skupinách byly vzájemně porovnány. Statistická analýza byla provedena pomocí Fisherova exaktního testu Výsledky: Vaginálně bylo dokončeno 81,3 % porodů ve skupině A a 85,5 % ve skupině B. Akutní císařský řez na druhé dvojče byl ve skupině A proveden ve 4 % (22 případů) a ve skupině B v 3,4 % (5 případů). Mezi skupinami A a B nebyl nalezen signifikantní rozdíl v perinatálních výsledcích (p = 0.6 pro pH a. umbilicalis < 7,0 a p = 0.7 pro Apgar score v 5. minutě < 5) a v četnosti časné novorozenecké mortality a morbidity. Ve sledovaném souboru bylo zaznamenáno celkem 5 úmrtí plodu do 28 dne po porodu, z toho 2 úmrtí ve skupině A a 3 úmrtí ve skupině B. Závěr: Podélná poloha koncem pánevním druhého dvojčete u bi-bi dvojčat nemá vliv na perinatální výsledky při vaginálním vedení porodudvojčat po 33. týdnu gravidity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info