Bronchoskopie v rámci diferenciální diagnostiky obtížně léčitelného astmatu

Autoři

KINDLOVÁ D. JAKUBÍČKOVÁ B. SKŘIČKOVÁ Jana TURČÁNI Pavel HRAZDIROVÁ Anna TOMÍŠKOVÁ Marcela BINKOVÁ I. STAŇKOVÁ Yvonne MOULIS Mojmír NOVOTNÁ B.

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Studia Pneumologica et Phthiseologica
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pneumologie
Klíčová slova Bronchial asthma; Bronchoscopy; Difficult-to-treat asthma
Popis Astma bronchiale je onemocnění nevyléčitelné, ale ve většině případů velmi dobře reagující na léčbu. Cílem léčby pacienta s astmatem je dosáhnout dobré kontroly nad touto nemocí. Existuje však skupina pacientů s obtížně léčitelnym astmatem (dále jen OLA), u kterých nelze ani po 6 měsících adekvátní léčby dosáhnout a ani udržet kon¬trolu. V takovém případě je nutné překontrolovat adherenci pacienta k léčbě, přehodnotit, zda je léčba správně vedená, zda jsou vyšetřeny a zaléčeny komorbidity, které mohou průběh astmatu zhoršovat, a v neposlední řadě i znovu ověřit samotnou diagnózu astmatu. Zde sehrává své nezastupitelné místo bronchoskopické vyšetření s BAL a odběrem tkáně k histologickému vyšetření. Přínosem tohoto vyšetření je kromě potvrzení, či vyvrácení dia¬gnózy astmatu i určení typu astmatického zánětu (eozinofilní, neutrofilní, paucigranulocytární). Autoři článku na¬vazují na svoji práci uveřejněnou ve Studia pneumologica et phthiseologica 5/2012 s tím, že hodnotí výsledky sou¬boru rozšířeného na 146 pacientů, u kterých byla indikována diagnostická bronchoskopie pro podezření na obtížné léčitelné astma v letech 2009-2014. Z celého souboru 146 nemocných byla diagnosticky přínosná bronchoskopie s histologickým vyšetřením vzorku odebrané tkáně u 113 pacientů. Alarmující je, že ze všech 113 pacientů odeslaných do našeho Centra pro obtížně léčitelné astma s podezřením na OLA (ve většině případů se jednalo o pacienty s nasazenou maximální antiastmatickou medikací), u kterých byla endobronchiální biopsie diagnosticky přínosná, byla potvrzena diagnóza bronchiálního astmatu pouze u 48%, u zbylých 52% byla zjištěna jiná příčina potíží nemocných. Z tohoto souboru jsou vybrány 2 kazuistiky, popisující konkrétní pacientské příběhy - v jednom případě jde o pacientku s potvrzenou diagnózou astmatu a ve druhém případě jde o překvapivý výsledek jiné diagnózy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info