Indie: společnost a hospodářství v transformaci. Kapitoly z humánní geografie Indie.

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DANĚK Petr ČAJKA Adam CHVÁTAL Filip VODA Petr ZAHRÁDKOVÁ Lenka ZRŮSTOVÁ Pavlína

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Indie je v posledních dvou dekádách jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Ekonomický růst hluboce proměňuje indickou společnost, vytváří příležitosti i konflikty. Kniha mapuje tuto transformaci a interpretuje její důsledky. Hlavní otázkou, která integruje jednotlivé kapitoly, je vývoj rozdílů mezi sociálními skupinami (jako jsou vyšší kasty, chudí, dalité, ádivásiové aj.) a mezi regiony. Pozornost je věnována především období od počátku ekonomických reforem (1991). Podrobněji je problematizována ekonomická politika, vývoj chudoby a nerovnosti, proměny sociální struktury, demografického chování, struktury a vývojových tendencí ekonomických sektorů, proměny politického systému, místní samosprávy i volebního chování. Zvláštní pozornost je věnována environmentálním dopadům ekonomického růstu a sociálním konfliktům z nich vyplývajících. V analytické rovině argumentace používá postupy regionální geografie s důrazem na prostorovou lokalizaci jevů a procesů, ale preferuje kritickou interpretaci před popisem. Text doplňuje 64 map, kartogramů a obrázků, 30 tabulek a 40 rámečků.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info