Pády u geriatrických pacientů

Autoři

BIELAKOVÁ Katarína MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana

Rok publikování 2015
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Schopnost volně se pohybovat je důležitý faktor, který rozhoduje o kvalitě života starší populace. Je to jeden z nejčastějších geriatrických problémů, které ohrožují nezávislost a soběstačnost seniorů. Instabilita se svými hlavními důsledky– pády, se tím stává velkým problémem zdravotnictví. Je spojená se zvyšující se morbiditou a mortalitou, zvýšením ekonomických nákladů na zdravotnictví a je to jedna z příčin umístnění seniora do zařízení dlouhodobé péče. Tato problematika úzce souvisí s demografickou prognózou v České republice, která předpokládá, postupný nárůst počtu starších lidí, a právě proto je na místě ji věnovat patřičnou pozornost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info