Neurologie I

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Fakultu sportovních studií. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

DRÁPELOVÁ Eva

Rok publikování 2014
Druh Učební texty, pomůcky
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Semestrální výuka předmětu Obecná neurologie 1 klade na studenty vysoké nároky z hlediska zpracování, zařazení a zapamatování si poznatků, které jsou důležité ke zvládnutí výuky speciální neurologie. Heslovité uspořádání textů je doplněním dostupných učebnic obecné neurologie a slouží ke snazšímu zapamatování složité terminologie, se kterou se studenti setkají při studiu dokumentace pacientů při praktické výuce a po absolvování studia v praxi. Tyto vědomosti budou nezbytnou součástí racionálního sestavení krátkodobých i dlouhodobých rehabilitačních plánu u pacientů s neurologickými diagnózami. V přednáškách je obsaženo kompletní učivo s vysvětlením jednotlivých termínů, i v návaznosti na učivo z anatomie, neurofyziologie, propedeutiky a kineziologie. Témata jsou doplněna o obrazovou dokumentaci, která je dalším motivačním prvkem k prohloubení individuální přípravy studentů oboru Fyzioterapie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info