Šance na vyléčení dětí s akutní lymfoblastickou leukémií stoupla v České republice v 21. století na 90 % – výsledky studie ALL IC-BFM 2002

Autoři

ZDRÁHALOVÁ Kateřina ŠTĚRBA Jaroslav DOMANSKÝ Jiří BLAŽEK Bohumír PTOSZKOVÁ Hana MIHÁL Vladimír NOVÁK Zbyněk HAK Jiří PROCHÁZKOVÁ Daniela ČERNÁ Zdena TIMR Pavel JABALI Yahia SEDLÁČEK Petr SMÍŠEK Petr ZEMANOVÁ Zuzana JAROŠOVÁ Marie HOUDKOVÁ Alena MEJSTŘÍKOVÁ Ester HRUŠÁK Ondřej ZUNA Jan JANOTOVÁ Iveta TRKA Jan STARÝ Jan

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis lékařů českých
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2015-2/sance-na-vyleceni-deti-s-akutni-lymfoblastickou-leukemii-stoupla-v-ceske-republicev-21-stoleti-na-90-vysledky-studie-all-ic-bfm-2002-51937
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova acute lymphoblastic leukemia; children; chemotherapy; protocol ALL-IC BFM 2002
Popis Východisko. Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je nejčastější nádorové onemocnění u dětí. Její léčba byla v České republice sjednocena v polovině osmdesátých let. V letech 2002–2007 byli v České republice děti a dospívající s akutní lymfoblastickou leukémií léčeni v mezinárodní randomizované studii ALL-IC BFM 2002. Zařazen byl 291 pacient ve věku 1–18 let, kojenci byli léčeni samostatným protokolem. Metody a výsledky. Pacienti byli stratifikováni do tří rizikových skupin podle věku, iniciálního počtu leukocytů, odpovědi na prednisonovou předfázi, přítomnosti fúzních genů BCR/ABL nebo MLL/AF4, nálezu v kostní dřeni D+15 a dosažení remise D+33. Léčba trvala celkem 24 měsíců. Pozdní intenzifikace srovnávala formou randomizace standardní BFM léčbu s protrahovanou, většinou intenzivnější léčbou experimentální. Medián sledování byl 8,7 roku. Kompletní remise dosáhlo 97,9 % pacientů, 1 % zemřelo v remisi. Relaps prodělalo 11 % dětí, 1,7 % s postižením CNS. U šesti dětí (2,1 %) se vyvinula sekundární malignita. Pravděpodobnost přežití do selhání (EFS) 8 let od diagnózy byla 83,5% a celkového přežití (OS) 91,4%. Pro jednotlivé rizikové skupiny byly EFS a OS: standardní riziko: 89,4 %; 98,1 %; střední riziko: 82,6 %; 89,6 %; vysoké riziko: 68,8 %; 78,1 %. Mužské pohlaví a věk nad 10 let představovaly negativní prognostický faktor. Závěry. Ve srovnání s předchozím protokolem ALL-BFM 95 došlo k významnému zlepšení výsledků léčby.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info