Cirkulující sérová miR-130a jako marker extramedulárního relapsu mnohočetného myelomu

Autoři

ŠEVČÍKOVÁ Sabina BEŠŠE Lenka SEDLAŘÍKOVÁ Lenka KUBACZKOVÁ Veronika ALMÁŠI M. STANKOVÁ Monika RADOVÁ Lenka PENKA M. ADAM Z. POUR L. KREJČÍ M. HÁJEK Roman

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Mnohočetný myelom (MM) je krevní nádorové onemocnění především pacientů starších 65 let. S příchodem nových léků, jako jsou inhibitory proteazomu a imunomodulační léky, došlo k výrazné změně v přežití pacientů. Na druhou stranu se však zásadně zvyšuje výskyt extramedulárního relapsu (EM) těchto pacientů, který má velmi špatnou prognózu. EM relaps je způsoben mutacemi v myelomových buňkách, které umožňují přežití buněk mimo kostní dřeň. mikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující jednořetězcové molekuly RNA, které jsou velice stabilní a snadno detekovatelné. Nacházejí se i v tělních tekutinách, jako např v séru, plazmě, moči aj. Cíl: Zjistit, zda cirkulující sérové miRNA mohou sloužit jako marker EM u pacientů s MM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info