Mimobuněčná DNA u mnohočetného myelomu

Autoři

KUBACZKOVÁ Veronika SEDLAŘÍKOVÁ Lenka BEŠŠE Lenka HÁJEK Roman ŠEVČÍKOVÁ Sabina

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Mimobuněčná DNA (cf-DNA) detekovaná v séru periferní krve se v poslední době stává vhodným minimálně invazivním diagnostickým nástrojem pro diagnostiku a monitorování celé řady maligních onemocnění [1,2] včetně mnohočetného myelomu (MM) [3]. MM je maligní onemocnění plazmatických buněk (PB). l přes výrazné pokroky v léčbě dochází u většiny pacientů k relapsu onemocnění. Sledování minimální residuální choroby (MRD) umožňuje identifikovat pacienty, kteří jsou v riziku relapsu [4]. Zlatým standardem pro detekci MRD u MM je flowcytometrická analýza buněk kostní dřeně (KD) a metodiky založené na PCR, kdy se stanovuje nádorový marker - specifická přestavba těžkého řetězce imunoglobulinu (IGH). Cílem naší studie bylo stanovení MRD u pacientů s MM s využitím detekce sérových cf-DNA nesoucích nádorově specifický marker stanovený v době diagnózy z PB KD. Metodami real-time PCR a droplet-digitální PCR byío celkem analyzováno 61 vzorků séra z doby diagnózy a různých časových bodů léčby pro přítomnost nádorově specifické cf-DNA Získané výsledky naznačují potenciál využití detekce nádorově specifické cf-DNA u pacientů s MM pro monitorování onemocnění. Avšak potenciální výhody a prediktivní hodnotu cf-DNA je nutné ověřit na větším souboru pacientů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info