Uplatnění manuální chromatografické separace permethylovaných N-glykanů přítomných v sérech pacientek s nádorem vaječníků

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

ZAHRADNÍKOVÁ Martina ŘEHULKA Pavel LINK Marek VOJTĚŠEK Bořivoj NOVOTNÝ Miloš HERNYCHOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Rakovina vaječníků je druhým nejčastějším onkogynekologickým onemocněním s nejvyšší úmrtností. V současné době léčba onemocnění spočívá v chirurgickém odstranění nádoru, chemoterapii a radioterapii. Při chemoterapii se využívají platinové deriváty, na které často při léčbě vzniká rezistence. Je známo, že glykanové struktury mohou informovat o biologických i biochemických dějích v organizmu a mohou indikovat přítomnost a průběh onemocnění. Lze tedy předpokládat, že změny v glykanových profilech sér odebraných před chemoterapeutickou léčbou by mohly pomoci k predikci rezistence pacientek na tuto léčbu. Pro experiment bylo použito 2,5 ul séra, ve kterém byly denaturovány proteiny a purifikovány, redukovány a permetylovány glykany. Část vzorku byla měřena bez separace hmotnostním spektrometrem MALDI-TOF/TOF (Applied Biosystems). Druhá část byla separována přes 1 cm kolonku naplněnou reverzní fází (Aeris peptide C18 3,6µm částice)1. Jednotlivé frakce byly sbírány na MALDI destičku a po převrstvení matricí měřeny za stejných podmínek. Spektra byla upravena v programu Data Explorer použitím funkcí: Baseline Correction, Noise/Smooth filter a porovnána s databází glykanů2. Výsledky měření ukázaly možnost separace permethylovaných glykanů na reverzní fázi. Ve frakcích po manuální chromatografické separaci bylo v hmotnostních spektrech patrné lepší rozdělení a detekován vyšší počet jednotlivých glykanů a dále došlo ke zvýšení intenzit píků v m/z rozsahu nad 3500.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info