Srovnání programů pro analýzu dat z metody vodík/deuteriové výměny ve spojení s hmotnostníspektrometrií: HDX Workbench vs. HDExaminer

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

COUFALOVÁ Dominika VOJTĚŠEK Bořivoj HERNYCHOVÁ Lenka

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Vodík deuteriová (H/D) výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením je jedinečnou metodou pro studium proteinových konformací, jejich dynamických změn a proteinproteinových interakcí. Analýza získaných hmotnostních spekter proteinů a peptidů, jejíž cílem je určení míry deuterace, bývá nejdelší a nejpracnější částí celého experimentu. Avšak vzhledem ke vzrůstající popularitě metody H/D výměny stoupá i počet dostupných nástrojů a programů pro zpracování dat, jejichž cílem je analýzu dat usnadnit. Tato práce byla zaměřena na porovnání dvou programů sloužících k analýze dat z H/D výměny získaných měřením pomocí hmotnostního spektrometru. Srovnávanými programy byly volně dostupný HDX workbench1 a komerční HDExaminer2. Oba programy byly použity na hodnocení dat ze stejného experimentu, ve kterém byl analyzován protein Human Ubiquitin-Conjugating Enzyme (2C4P_A) samostatně a po inkubaci s peptidem proteinu E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 (Q00987). Vzorky byly měřeny hmotnostním spektrometrem Orbitrap Elite (Thermo Fisher Scientific). Vstupními daty pro oba programy byla změřená LC-MS hmotnostní spektra, aminokyselinové sekvence analyzovaných proteinů a tabulky peptidů s retenčními časy a nábojovými stavy získanými z peptidového mapování (LC-MS/MS). Oba programy byly uživatelsky přívětivé a umožňovaly prohlížení hmotnostních spekter analyzovaných peptidů, posuzování jejich kvality a ověřování správnosti výpočtu procenta deuterace. Nejvýraznějším rozdílem mezi srovnávanými programy byla časová náročnost vyhodnocování experimentů. U HDX workbench byl celkový čas výpočtu několikanásobně delší než u HDExaminer. Navíc HDExaminer nabízí více možností pro export výsledných dat a to i do formátu vhodného pro další zpracování pomocí programu PyMOL. 1. Pascal, B. D. et al. HDX workbench: software for the analysis of H/D exchange MS data. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 23, 1512–21 (2012). 2. Hamuro, Y. et al. Rapid analysis of protein structure and dynamics by hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry. J. Biomol. Tech. 14, 171–182 (2003).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info