Očkování zdravotnických pracovníků proti hepatitidě B - příklady kazuistik po poranění ostrým kontaminovaným předmětem

Autoři

RAUSOVÁ Lucie FIALOVÁ Jana KOLÁŘOVÁ Marie KUBENOVÁ Markéta

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://www.prolekare.cz/prakticky-lekar-clanek/ockovani-zdravotnickych-pracovniku-proti-hepatitide-b-priklady-kazuistik-po-poraneni-ostrym-kontaminovanym-predmetem-55390
Obor Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
Klíčová slova injury; contaminated sharp object; viral hepatitis B; vaccination; guidelines; occupational disease
Popis Autoři sledují dva nestandardní případy poranění zdravotnických zaměstnanců ostrým kontaminovaným předmětem. Tyto případy jsou zajímavé tím, že oba zdravotničtí pracovníci neměli doklad o očkování proti virové hepatitidě B a ani žádný prokazatelný doklad o pozitivní hladině protilátek proti HBsAg. Autoři se zabývají konkrétním řešením těchto dvou situací vzhledem k epidemiologii virové hepatitidy typu B. Opírají se o platnou legislativu týkající se pracovnělékařských služeb, systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, očkování proti infekčním nemocem a ochrany veřejného zdraví a o doporučené postupy určené všeobecným praktickým lékařům v České republice.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info