Celiakální krize

Autoři

JABANDŽIEV Petr PAPEŽ Jan JOBOVÁ Martina DOLEŽEL Zdeněk

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Celiakie je imunitně zprostředkované, systémové onemocnění s velmi variabilním fenotypem, projevující se u geneticky predisponovaných osob konzumujících lepek. Celiakální krize patří mezi život ohrožující stavy a může stát na počátku klinické manifestace onemocnění. Projevuje se profuzními průjmy, hypoproteinemií a četnými metabolickými odchylkami. Tento stav vyžaduje rychlou diagnostiku a léčbu. Předkládané sdělení popisuje případ batolete s dlouhodobými potížemi ve smyslu neprospívání a opakovaných bolestí břicha. Potíže progredovaly v četné průjmy s alterací celkového stavu a rozvratem vnitřního prostředí. U pacientky byla následně diagnostikována celiakální sprue. Stav vyžadoval více než 3 týdenní pobyt na jednotce intenzivní péče s nutností totální parenterální výživy a celkového podání kortikoidů. I přes výrazné pokroky v diagnostice celiakie a vzrůstající povědomosti laické i odborné veřejnosti, je třeba myslet na možnost takto akutních prvních projevů onemocnění.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info