Fokální autoimunitní pankreatitida jako příčina obstrukčního ikteru u 15letého chlapce

Autoři

JABANDŽIEV Petr PAPEŽ Jan BAJER Milan BAJEROVÁ Kateřina PAVLOVSKÁ Denisa

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Autoimunitní pankreatitida je vzácná forma chronické pankreatitidy. Rozlišujeme autoimunitní pankreatitidu I. a II. typu, přičemž obě tyto podjednotky mají svá klinická, laboratorní a histologická kritéria. V dětském věku se řadí mezi raritní diagnózy. Předkládané sdělení popisuje kazuistiku patnáctiletého chlapce hospitalizovaného pro rozvoj obstrukčního ikteru. Dle zobrazovacích vyšetření byl příčinou zevního útlaku ductus choledochus fokální zánětlivý proces hlavy pankreatu. Laboratorní vyšetření prokázalo vysokou hladinu IgG4, která bývá popisována mimo jiné také při autoimunitní pankreatitidě I. typu. Bylo provedeno endosonografické vyšetření pankreatu s aspirační biopsií tenkou jehlou. Po objektivizaci stenózy endoskopickou retrográdní cholangio-pankreatografií byl pacientovi zaveden biliární stent. Histologické vyšetření potvrdilo autoimunitní proces pankreatu. Na terapii kortikoidy došlo k rychlému zlepšení lokálního nálezu v oblasti hlavy pankreatu a duodenobiliární drenáž mohla být extrahována. Pacient je v současné době bez klinických potíží, vzhledem k možnosti recidivy zůstává v gastroenterologickém sledování.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info