Prokoagulační aktivita cirkulujících mikropartikulí a trombotické komplikace BCR/ABL negativních myeloproliferací

Autoři

KISSOVÁ Jarmila OVESNÁ Petra BABÁČKOVÁ G. ZAVŘELOVÁ J. BULIKOVÁ Alena PENKA Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Mikropartikule (MP) jsou membránové fragmenty velikosti v rozmezí 0,1-1 mikrometru, uvolněné ze všech typů buněk při jejich aktivaci či apoptóze. Mikropartikulímje přičítána prokoagulační funkce, způsobená přítomností fosfolipidů na jejich vnějším povrchu.U BCR/ABL negativních myeloproliferativních onemocněních (MPN) byl popsán zvýšený počet cirkulujících MP či jejich zvýšená prokoagulační aktivita. Cíl: Cílem studie je vyhodnocení vztahu prokoagulační aktivity MP k výskytu trombotických komplikací v souboru pacientů s BCR/ABL negativními MPN.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info