Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů na výskyt trombotických komplikací BCR/ABL negativních myeloproliferativních onemocnění

Autoři

KISSOVÁ Jarmila ASWAD Mohamed Hussam OVESNÁ Petra PENKA Miroslav

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod: Všeobecné akceptovanými rizikovými faktory pro stratifikaci trombotického rizika BCR/ABL negativních myeloproliferativních onemocnění (MPN) jsou věk nad 60 let a anamnéza trombózy. Výsledky klinických studií posledních let podporují rovněž význam mutace JAK2V617F a kardiovaskulárních rizikových faktorů pro vznik trombózy. Podíl těchto přídatných rizikových faktorů na vzniku trombóz u této skupiny onemocnění dosud nebyl na základě prospektivních studií jednoznačně potvrzen, jejich začlenění do stratifikace rizika těchto nemocných je však některými autory obhajováno. Cíl: Cílem práce je vyhodnocení významu kardiovaskulárních rizikových faktorů v souboru pacientů s BCR/ABL negativními MPN, sledovaných na Oddělení klinické hematologie FN Brno.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info