Vliv zvětšení levé komory na toleranci k opakované ischemii a elektrogramu na modelu izolovaného králičího srdce

Autoři

OLEJNÍČKOVÁ Veronika RONZHINA Marina HLAVÁČOVÁ Miroslava NOVÁKOVÁ Marie PAULOVÁ Hana

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Citace
Klíčová slova heart, ischemia tolerance, electrogram
Popis Králičí srdce vykazuje vysoký stupeň elektrofyziologické podobnosti s humánním myokardem. Tato podobnost vyplývá z obdobného rozložení iontových kanálů a vede k obdobné fázi repolarizace myokardu a morfologie EKG křivky celkově. Je známo, že zvětšení levé srdeční komory zvyšuje riziko vzniku arytmií v důsledku nižší ischemické tolerance. Přestože králíci vykazují stresově indukovatelnou kardiomyopatii, vliv levokomorového zvětšení na ischemickou toleranci u králičího myokardu studován dosud nebyl. Prvním cílem této studie bylo proto porovnat toleranci izolovaných králičích srdcí o různé mase levé komory k protokolu ischemického preconditioningu a snaha najít vhodný marker pro detekci diskrétních ischemických změn myokardu. Druhým cílem této studie bylo porovnat elektrofyziologické parametry králičích srdcí o různé mase levé komory, zejména se zřetelem na morfologii QRS komplexu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info