Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami

Autoři

DOVRTĚLOVÁ Gabriela NOSKOVÁ Kristýna ZENDULKA Ondřej

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Adiktologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://casopis.adiktologie.cz/public.magazine/download-file/517?name=_dovrtelova.pdf
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova ethanol; interaction; drug addiction; substances of abuse
Popis Obliba etanolu v zemích střední Evropy je tradičně velmi vysoká a jeho celková spotřeba zaznamenává v posledních desetiletích minimální výkyvy. Naopak je tomu u zneužívaných psychotropních látek, které jsou díky otevření trhu postkomunistických zemí včetně ČR stále dostupnější a oblíbenější i mezi konzumenty etanolu. Díky dobré dostupnosti etanolu je vysoce pravděpodobné, že u lidí závislých na nelegálních psychotropních látkách může docházet velmi často k jejich kombinaci s etanolem. Práce je zaměřena na popis interakcí etanolu s amfetaminy, kanabinoidy, kokainem, LSD a antagonisty NMDA receptorů. Interakce jsou hodnoceny z farmakologického hlediska a dosažené výsledky těchto kombinací jsou porovnány z pohledu rizika či „přínosu“ pro uživatele.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info