VLIV ANTIKONCEPCE NA REGULACI KREVNÍHO TLAKU AUTONOMNÍM NERVOVÝM SYSTÉMEM.

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia ZÁVODNÁ Eva NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod. Od roku 1960 se aktivně začala používat orální hormonální antikoncepce. Cílem této studie bylo zjistit, jaký má antikoncepce vliv na regulaci krevního tlaku autonomním nervovým systémem. Metodika. Vyšetření se zúčastnilo 12 žen, které používají antikoncepci (HA) a 12 kontrol (KO). U všech byl změřen kontinuální neinvazivní 5-ti minutový záznam krevního tlaku Finametrem (FMS, Nizozemí) založeném na fotopletysmografické metodě. Pomocí spektrální analýzy byla v oblasti středních (MF), vysokých (HF) a velmi nízkých frekvencí (VLF) vypočítána: normalizovaná a absolutní výkonová spektra srdeční frekvence (nRRI, aRRI), systolického krevního tlaku (nSTK, aSTK) a diastolického krevního tlaku (nDTK, aDTK). Metodou vzájemné spektrální analýzy byla stanovena účinnost krátkodobé regulace krevního tlaku v jednotlivých pásmech: MF (GainBRS), HF (BRSHF) a VLF (GainVLF). Všem účastníkům studie byly před kontinuálním záznamem změřeny hodnoty systolického (STK) a diastolického (DTK) krevního tlaku oscilometrickou metodou (Omron HEM-907). Výsledky. U HA v porovnání s KO byly nalezeny signifikantně nižší hodnoty aRRIMF (6537,95±8542,16vs. 12522,63±13291,46; p?0,01), BRSMF (5,20±2,97 vs. 7,46±2,30; p?0,01). Na hranici významnosti byly zaznamenány hodnoty BRSHF (11,63±8,90 vs. 15,60±7,37; p=0,07). Hodnoty STK, které byly naměřeny Omronem u HA byly signifikantně vyšší než u KO: (121,00±12,57 vs. 110,29±5,28;p?0,05). Závěr. Při porovnání HA s KO pokles výkonu v MF oblasti RRI spektra ukazuje na sníženou aktivitu beta-sympatiku, jenom že pokles BRSMF a BRSHF u žen s HA poukazuje na významnější pokles parasympatické než sympatické aktivity. Alfa-sympatická aktivita (MF oblast STK spektra) je u osob s HA nezměněna, což v souvislosti s poklesem beta-sympatické aktivity může naznačovat nerovnováhu, která je vychýlená směrem k vazokonstrikci vedoucí ke zvýšenému systémovému odporu a tak zvýšenému tlaku krve.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info