Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSIcz)

Autoři

ŠROTOVÁ Iva VLČKOVÁ Eva STRAKOVÁ Jana KINCOVÁ Soňa RYBA Luděk DUŠEK Ladislav ADAMOVÁ Blanka BEDNAŘÍK Josef

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova neuropathic pain; nociceptive pain; pain measurement; questionnaire; polyneuropathy; multiple sclerosis; osteoarthritis
Přiložené soubory
Popis Úvod: Důležitou součástí dia­gnostického algoritmu neuropatické bolesti jsou jednoduché dotazníkové nástroje založené na přítomnosti typických popisných charakteristik (tzv. deskriptorů). V českém jazykovém prostředí však není k dispozici validovaná verze žádného z mezinárodně akceptovaných dotazníků. Závěr: Vytvořená česká verze dotazníku NPSI je schopna spolehlivě diskriminovat neuropatickou a nociceptivní bolest a identifikovat odlišné symp­tomové profily bolesti při akceptovatelné opakovatelnosti testu. Dotazník lze tedy doporučit jako vhodný a snadno použitelný nástroj v dia­gnostickém algoritmu neuropatické bolesti, využitelný i pro longitudinální sledování.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info