Použití prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi – je jejich složitý výpočet ještě stále problém?

Autoři

KAZDA Tomáš KUKLOVÁ Adéla POSPÍŠIL Petr BURKOŇ Petr SLÁVIK Marek HYNKOVÁ Ludmila PROCHAZKA T. VRZAL M. STAVIK M. ŠLAMPA Pavel JANČÁLEK Radim

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova prognosis; nomograms; cranial irradiation; RPA; GPA; WBRT- 30
Popis Východiska: Existuje několik prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami, které mohou pomoci při rozhodování o nejlepší léčbě zahrnující mimo jiné i paliativní radioterapii. Jejich výpočet ale bývá poměrně složitý. Připravili jsme praktickou tabulku pro jejich jednoduchou kalkulaci, pomocí které jsme retrospektivně vyhodnotili vybrané prognostické indexy (RPA, GPA a WBRT- 30) u pacientů podstupujících radioterapii na našem pracovišti. Soubor pacientů a metody: Byla vyhodnocena konsekutivní série pacientů ozařovaných v roce 2011 pro nově diagnostikované mozkové metastázy a jejich přežití bylo porovnáno s odhadovanou prognózou dle jednotlivých prognostických indexů a s použitou ozařovací technikou.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info