Potlačení rezistence buněk neuroblastomu na cílenou nádorovou terapii založenou na inhibici kinázy Akt

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

NAVRÁTILOVÁ Jarmila BUDKOVÁ Zuzana JIRÁKOVÁ Ludmila KARASOVÁ Martina DLABKOVÁ Kristýna PREISLER Jan ŠMARDA Jan

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Závislost nádorových buněk na glukóze jako zdroji energie a redukčních ekvivalentů pro deaktivaci kyslíkových radikálů je dobře známa a klinicky využívána k detekci maligních onemocnění (FDG-PET). Deregulovaná aktivace anti-apoptotických signálních drah (např. PI3K/Akt/mTOR, MAPK) je dalším důležitým znakem maligní transformace. Neuroblastom je maligní nádor raného dětského věku vycházející z buněk nervové tkáně. Jedná se o nádor solidní s extrakraniální lokalizací. Konstitutivní exprese aktivované formy anti-apoptotické kinázy Akt je pro něj typická a koreluje s agresivitou a tvorbou metastáz. Inhibitory metabolismu glukózy stejně jako kinázy Akt jsou ve stadiu klinických zkoušek. Nádorové buňky obecně a neuroblastomu zvlášť se vyznačují velkou schopností adaptace na chemoterapii. Inhibice PI3K/Akt dráhy vede ke kompenzační aktivaci receptorů HER a signální dráhy ERK. Podobně inhibice transportu glukózy vede k aktivaci kinázy AMPK a aktivaci metabolismu a biosyntézy mitochondrií nádorové buňky. Cílem naší práce bylo popsat molekulární mechanismy nádorových buněk neuroblastomu podmiňující jejich rezistenci k inhibitorům kinázy Akt a k inhibici transportu glukózy. Ukazujeme, že farmakologická inhibice kinázy Akt a potlačení transportu glukózy do buněk neuroblastomu nevede k omezení jejich viability. Možným vysvětlením je kompenzační aktivace mitochondriálního metabolismu těchto nádorových buněk. V dalším kroku navrhujeme možnosti farmakologické inhibice těchto kompenzačních drah (MIBG, tetrathiomolybdát, rotenon) k synergistickému posílení účinnosti inhibitorů kinázy Akt.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info