Exprese a aktivita glyoxalázy 1 za podmínek glukokotoxicity, lipotoxicity a urémie: je dikarbonylový stres zásadním patogenetickým faktorem rozvoje pozdních komplikací u diabetu?

Autoři

NOVÁ Zuzana KURICOVÁ Katarína PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Zvýšená produkce reaktivních metabolitů – zejm. ?-oxoaldehydů/dikarbonylů (např. methylglyoxal, glyoxal a 3-deoxyglukoson) – za podmínek hyperglykemie a přidružených abnormalit asociovaných s absolutní či relativní inz. deficiencí (lipotoxicita) jednak přímo dysreguluje intracelulární metabolizmus a vede rovněž k tvorbě chemicky heterogenní skupiny látek zvaných Advanced Glycation End-products (AGEs). Obě abnormality se dlouhodobě podílí na vzniku diabetických komplikací. Na druhou stranu existence přirozených, fylogeneticky konzervovaných dedikovaných detoxifikačních mechanizmů jako je glyoxalázový systém, jehož klíčovým enzymem je glyoxaláza I (GLO1), dokladuje důležitost flexibilní regulace dikarbonylového stresu in vivo. Experimentálně bylo prokázáno, že zatímco homozygotní delece GLO1 je embryonálně letální, over-exprese GLO1 in vitro kompletně inhibuje tvorbu AGEs z methylglyoxalu a chrání buňky před hyperglykemickým poškozením. Cílem práce bylo porovnat expresi GLO1 a vybraných genů, jejichž produkty se uplatňují v patogenezi diabetických komplikací (receptor pro pozdní produkty glykace - RAGE, enzym transketoláza - TKT, enzym thiamin pyrofosfokináza - TPK1, thiaminový transportér 1 - THTR1, přenašeč pro thimin a foláty - RFC1), in vitro za metabolických podmínek patofyziologicky odpovídajících situaci u diabetiků bez a s komplikacemi, tj. (a) glukotoxicita, (b) lipotoxicita (c) pokročilá diabetická choroba ledvin ve st. CKD5/uremie a kombinace uvedených podmínek
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info