Využití CT perfuze a multifázické CT angiografie v predikci rozvoje maligního mozkového edému u pacientů s akutním mozkovým infarktem

Autoři

VOLNÝ Ondřej CIMFLOVÁ Petra D’ESTERRE C.D.

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amcsnn2016213
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova acute ischemic stroke; brain oedema; CT perfusion; CTA angiograph; dural sinuses
Popis Tato pilotní studie je zaměřena na parametry CT perfuze (cerebral blood flow, cerebral blood volume a permeability surface area) a multifázické CT angiografie (lokalizace trombu, stav leptomeningeálních kolaterál a morfologii durálních splavů) v predikci rozvoje maligního mozkového edému u pa cientů s akutním uzávěrem v přední mozkové cirkulaci. Analyzováni byli pa cienti z prospektivní multicentrické studie PROVE-IT (Precise and Rapid as ses sment of col laterals us ing multiphase CTA in the triage of patients with acute ischemic stroke for IV or IA Therapy; n = 200). Sledovaným cílovým parametrem vývoje edému byl posun středočárových struktur na kontrolním CT/ MR po 24– 32 hod.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info