Pozdní manifestace dědičné poruchy cyklu močoviny - deficit ornitintranskarbamoylázy

Autoři

PAPEŽ Jan HONZÍK Tomáš JEŠINA Pavel JABANDŽIEV Petr ŠTARHA Jiří PROCHÁZKOVÁ Dagmar DOLEŽEL Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Pediatrie pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Pediatrie
Klíčová slova inherited metabolic disorder; ornithine transcarbamylase; urea cycle disorder; hyperammonemia; late onset form
Popis Deficit ornitintranskarbamoylázy (OTCD) je nejčastější dědičná porucha močovinového cyklu. Tato dědičná metabolická porucha (DMP) má gonozomálně recesivnítyp dědičnosti a vzniká důsledkem nefunkčního enzymu ornitintranskarbamoylázy, která katalyzuje přeměnu ornitinu a karbamoylfosfátu na citrulin. Hromadící se toxický amoniak a další metabolity jsou hlavní příčinou klinické manifestace onemocnění, které se může projevit od novorozeneckého po dospělý věk. Autoři předkládají kazuistiku třináctiměsíčního chlapce hospitalizovaného pro apatii, celkovou hypotonii a hyperamonémii. Následná metabolická vyšetření prokázala deficit ornitintranskarbamoylázy, který byl potvrzen na molekulárně genetické úrovni.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info