Antikoagulace, antiagregace nebo obojí u pa cientů s ischemickou chorobou srdeční a fi brilací síní

Autoři

LÁBROVÁ Růžena ŠPINAR Jindřich

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Kardiologická revue - Interní medicína
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
Klíčová slova atrial fibrillation; ischaemic heart disease; anticoagulation; antiagregation
Popis Kombinace fi brilace síní s ischemickou chorobou srdeční je poměrně častá a antiagregační či antikoagulační léčba by měla vést především ke zlepšení prognózy nemocných. Bohužel chybí jasná data, jak léčit tyto pa cienty, a doporučení se mohou dokonce v různých dokumentech mírně lišit. Neexistuje jediná klinická studie, která by porovnala pa cienty s warfarinem oproti novým antikoagulanciím (NOAK), kteří podstoupili intervenční léčbu. Stejně tak neexistují data pro kombinaci NOAK s novými antiagregačními preparáty jako tikagrelor a prasugrel. Kombinace mono i duální antiagregace s NOAK i s warfarinem výrazně zvyšuje riziko krvácení. Délka a intenzita antiagregační i antikoagulační léčby by proto měla být individualizována se zvažováním prospěchu a neprospěchu pro pa cienta. Používání skórovacích systémů jako CHA2DS2-VASc či HAS-BLED je doporučeno. U pa cientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční (> 1 rok) a současnou fi brilací síní by měla být upřednostněna samotná antikoagulační léčba s preferencí NOAK.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info