Výskyt rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění v brněnské populaci – pilotní studie Kardiovize Brno 2030. Závěrečná zpráva o řešení programového projektu podpořeného IGA MZ ČR (2012-2015). Brno 2016.

Autoři

FIALA Jindřich SOCHOR Ondřej CÍFKOVÁ Renata

Rok publikování 2016
Druh Výzkumná zpráva
Popis Cílem projektu bylo zjištění prevalence kardiovaskulárních rizikových faktorů v brněnské populaci produktivního věku a připojení města Brna k regionům monitorovaným v rámci studie Czech post- MONICA. U reprezentativního náhodného vzorku 2 160 osob byly vyšetřeny kardiovaskulární rizikové faktory podle protokolu studie Czech post-MONICA (BMI, obvod pasu a boků, krevní tlak, biochemické ukazatele: celkový, HDL a LDL cholesterol, triglyceridy, glykémie). Dále byla zjištěna anamnéza, stravovací zvyklosti, pohybová aktivita, abusus a socioekonomické faktory. Ve sledovaném vzorku byly rovněž hodnoceny roční náklady zdravotní péče. Byly rozšířeny analýzy krve a moče (glykovaného hemoglobinu, apo AI, apo B, mikroalbuminurie) i zamraženy vzorky v hluboko mrazícím boxu (–80 °C).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info