Kompletní mezokolická excise u pravostranné hemikolektomie

Autoři

PROCHÁZKA Vladimír ZETELOVÁ Andrea GROLICH Tomáš FROLA Lukáš KALA Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Rozhledy v chirurgii
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www https://www.prolekare.cz/casopisy/rozhledy-v-chirurgii/2016-10/kompletni-mezokolicka-excize-u-pravostranne-hemikolektomie-59579
Obor Chirurgie včetně transplantologie
Klíčová slova right-sided hemicolectomy; complete mesocolic excision; colon cancer; lymphadenectomy
Popis Úvod: Kompletní mezokolická excíze (CME) zajišťuje odstranění všech spádových lymfatických uzlin při operaci pro nádorové onemocnění tračníku. U pravostranné hemikolektomie je nutná cílená preparace stěny horní mezenterické žíly, která zvyšuje riziko poranění okolních orgánů. Nebyly zatím publikovány randomizované studie srovnávající onkologické dlouhodobé výsledky standardní pravostranné hemikolektomie a hemikolektomie s CME. Metoda: Do studie bylo zařazeno 83 pacientů operovaných pro karcinom tračníku v letech 2014 a 2015, u kterých byla provedena pravostranná hemikolektomie laparotomickým přístupem. V 63 případech byl proveden standardní výkon, ve 20 případech hemikolektomie s CME. Srovnán je výskyt komplikací a charakteristiky resekátů zhodnocené patologem v obou skupinách. Výsledky: Pravostranné hemikolektomie s CME měly v průměru o 20 minut delší operační čas. Výskyt pooperačních komplikací byl v obou skupinách obdobný. Nezvyklou komplikací ve skupině s CME byla pankreatická pištěl zhojená při konzervativní léčbě. Při srovnání parametrů resekátů byly zjištěny nevýznamné rozdíly v délce resekovaného terminálního ilea v obou skupinách. Délka resekovaného tračníku byla významně větší při provedení CME než u standardního rozsahu resekce (medián 42 cm vs. 22 cm). Výskyt uzlinových metastáz byl v obou skupinách stejný. Významně vyšší byl celkový počet odstraněných lymfatických uzlin (medián 23) ve skupině resekcí s CME. Závěr: Pravostranná hemikolektomie s kompletní mezokolíckou excizí umožňuje odstranění většího počtu lymfatických uzlin než standardní technika. Při centrálním podvazu cév na stěně horní mezenterické žíly se prodlužuje operační čas a zvyšuje se riziko výskytu peroperačního poranění okolních struktur. Zavedení konceptu CME je snahou o exaktní standardizaci chirurgické techniky resekce pro nádory tračníku.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info