Perkutánní biopsie ze žlučových cest

Autoři

ANDRAŠINA Tomáš ROHAN Tomáš HUSTÝ Jakub PÁNEK Jiří VÁLEK Vlastimil

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Cíl: Prokázat efektivitu a bezpečnost metody endoluminální klešťové biopsie provedené během iniciální drenáže žlučových cest. Metodika: Sto osm po sobě jdoucích pacientů s maligní stenózou žlučových cest, kteří podstoupili endoluminální klešťové biopsie, bylo zahrnuto do retrospektivní analýzy dat. U všech pacientů byla maligní etiologie stenózy verifikována histopatologicky. Dvacet sedm pacientů podstoupilo perkutánní drenáž a biopsii při jednom výkonu (7F sheath, 5,2F bioptické kleště), 81 pacientů podstoupilo biopsii v odstupu po zavedení drenáže žlučových cest (3–21 dnů, 9F sheath, 7,5 F bioptické kleště). Primárním cílem studie bylo zjistit míru komplikací, účinnost biopsie a srovnat časový interval potřebný k prokázání diagnózy maligní stenózy v těchto dvou skupinách pacientů. Výsledky: Endobiliární biopsie byla provedena v rámci iniciální drenáže nebyla spojena s vyšším výskytem komplikací. Maligní stenóza v rámci prvního výkonu užitím 5,2F instrumentária byla verifikována u 63 % pacientů, celkově endoluminální biopsie v této skupině pacientů byla výtěžná u 81 % pacientů. U pacientů podstupujících biopsii v odstupu od iniciální intervence byla úspěšnost biopsie 49% při prvním pokusu, celkově 75%. V průměru bylo provedeno 1,4 a 1,6 biopsie na jednoho pacienta v těchto dvou skupinách. Průměrný čas potřebný pro získání průkazného vzorku biopsie od okamžiku iniciální drenáže byl 10,9 dnů a 44,1 dnů a byl prokázán statisticky významný rozdíl u těchto dvou skupin pacientů (p < 0,05). Závěr: Perkutánní klešťová biopsie provedena v rámci iniciální drenáže je metoda bezpečná. Úspěšnost průkazu maligního stenózy s 5,2F instrumentáriem je srovnatelná s biopsií 7,5F kleštěmi, zatímco čas do průkazu maligní stenózy je výrazně kratší.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info