Můžeme předpovědět úmrtí geriatrických pacientů na klostridiovou infekci?

Autoři

BIELAKOVÁ Katarína

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Clostridium difficile; geriatric patient; binary logistic regression model
Popis Úvod. Clostridium difficile je významným původcem nozokomiálních infekcí a zejména u geriatrických pacientů má často letální následky. Cílem této práce je zhodnotit u seniorů výskyt rizikových faktorů, které vedou k onemocnění CDI, a sestavit model, pomocí něhož můžeme určit prognózu nemocného z hlediska mortality. Metody. Retrospektivní studie sledovala celkem 235 seniorů nad 65 let s potvrzenou diagnózou CDI, hospitalizovaných na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství, LF MU a FN Brno od ledna 2008 do prosince 2013. Pro diagnózu CDI byl rozhodující nález toxinu A a B ve stolici pacientů, u jedné pacientky byl nález CDI potvrzen až autopsií nálezem pseudomembranózní kolitidy, následně pak byla potvrzena histologickým důkazem. Výsledky. Zhotovení modelu binární logistické regrese, který popisuje pravděpodobnost mortality geriatrického pacienta. Výsledný model pozůstával z kombinací následujících parametrů – počet rizikových antibiotik užívaných v předchorobí pacienta, nutriční stav hodnocený testem MNA-SF, přítomnost dekubitů a výskyt febrilií. Závěr. Model binární logistické regrese může předpovědět odhad mortality geriatrického pacienta s diagnostikovanou CDI.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info