Specifika tuberkulózy u seniorů dnes

Autoři

MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ Hana BIELAKOVÁ Katarína MATĚJOVSKÝ J.

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Geriatrie a gerontologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova Mycobacterium tuberculosis; non-tuberculosis mycobacteria; risk factors of tuberculosis infection; drug interactions of antituberculotics; concomitant diseases
Popis Autoři podávají přehled o vývoji a aktuálním stavu onemocnění tuberkulózou v České republice – rozvrstvení hlášených případů tuberkulózy do jednotlivých typů diagnóz – více než 80 % případů tvoří tuberkulóza dýchacího ústrojí. Dále je věnována pozornost poměru zastoupení onemocnění u bezdomovců a cizinců – vzhledem ke klesajícímu absolutnímu počtu hlášených případů a stabilnímu počtu případů u bezdomovců a cizinců dochází k relativnímu zvyšování jejich podílu. Stejně se chová i poměr zastoupení tuberkulózních a netuberkulózních mykobakterií – aktuálně dosahuje tento poměr hodnot 4 : 1. Zarážející je zjištění, že více než 80 % případů tuberkulózy je odhaleno na základě obtíží nemocných. Aktivním vyhledáváním je odhaleno méně než 10 % případů onemocnění ročně. Vlivem kumulace rizikových faktorů u starších nemocných přesahuje incidence tuberkulózy v populaci seniorů nad 75 let věku celostátní incidenci téměř dvojnásobně. Přehled je doplněn dvěma kazuistikami onemocnění u seniorů – je zdůrazněn vliv konkomitantních chorob a možných lékových interakcí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info