Identifikace rodiny s nosičstvím germinální delece genu SUFU na podkladě diagnózy desmoplastického meduloblastomu u batolete

Autoři

ŠOUKALOVÁ J. VEJMĚLKOVÁ Klára CERMANOVÁ Tereza KAŠÍKOVÁ K. MIKULÁŠOVÁ Aneta JANYŠKOVÁ H. MELICHÁRKOVÁ Kristýna PAVELKA Z. JEŽOVÁ M. POSPÍŠILOVÁ Š. KUGLÍK P. VALÁŠKOVÁ I. GAILLYOVÁ R. ŠTĚRBA Jaroslav ZITTERBART Karel

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Doi http://dx.doi.org/10.14735/amko2016S83
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova medulloblastoma; hereditary cancer syndromes; genetic testing; gene deletion; SUFU gene
Popis Zárodečné mutace SUFU genu jsou zmiňovány jako predispozice ke vzniku desmoplastických meduloblastomů u dětí mladších tří let, bazaliomů, bazocelulárních karcinomů a meningeomů. Dědičnost predispozice je autozomálně dominantní s neúplnou penetrancí. Dosud ale nebyla stanovena jednotná, na důkazech založená doporučení pro sledování rizik u nosičů této zárodečné mutace. Náš návrh vychází jak z rodinné situace, tak z podobných familiárních případů popsaných v odborné literatuře. Vzhledem k tomu, že germinální mutace genu SUFU jsou zodpovědné za přibližně 50 % všech desmoplastických meduloblastomů u dětí do tří let věku, je genetické testování mutací genu SUFU doporučeno u všech dětí mladších tří let s desmoplastickým meduloblastomem, resp. meduloblastomem molekulární podskupiny SHH.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info