Papillon-Lefevre syndrom - kazuistika

Logo poskytovatele
Autoři

POSKEROVÁ Hana IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ Lydie AUGUSTÍN Peter SAZMOVÁ Věra

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Papillon-Lefévre syndrom je vzácné autozomálně recesivní onemocnění charakterizované kožními změnami charakteru palmoplantární hyperkeratózy a závažnou destrukcí parodontálních tkání. Ta postihuje jak dočasnou, tak i stálou dentici. Často již v mladém dospělém věku přicházejí pacienti s tímto onemocněním o většinu zubů. Autoři ve svém sdělení prezentují případ hocha, u kterého stanovili diagnózu Papillon-Lefévrova syndromu ve dvanácti letech. Popisují průběh parodontologické a ortodontické léčby a současný stav chrupu a parodontu v jeho třiadvaceti letech. Zdůrazňují nutnost mezioborové spolupráce zejména při stanovení správné diagnózy a při plánování dalšího postupu v péči o pacienty s tímto onemocněním. Příspěvek vznikl na Masarykově univerzitě v rámci projektu „Analýza klinických, mikrobiálních a genetických faktorů v etiopatogenezi vybraných patologických stavů v dutině ústní“ (MUNI/A/1258/2015) a projektu „Centrum orofaciálního vývoje a regenerace“ (GB14-37368G)
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info