Změny kardiovaskulárních parametrů získaných analýzou pulzové vlny u dětí a adolescentů při pobytu v léčebně Křetín

Autoři

BUDINSKAYA Ksenia SVAČINOVÁ Jana HRUŠKOVÁ Jana DVOŘÁK Aleš KUBECOVÁ Zuzana KOSOVÁ Nikola HRSTKOVÁ Hana NÁDENÍČKOVÁ Olga BEDNAŘÍKOVÁ Kateřina NOVÁKOVÁ Zuzana

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Citace
Popis Úvod: Současný trend zvyšujícího se výskytu obezity v dětské populaci je alarmující. Z lékařského pohledu se jedná o onemocnění s multifaktoriální podmíněností. Dle aktuální medicinské diagnostiky tvoří spolu se změnami v regulaci hladiny glukózy, lipidů a vysokým krevním tlakem tzv. metabolický syndrom. V důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie v populaci dnešních dětí se uvádí až trojnásobný nárůst počtu obézních dětí za posledních 20 let. Rizika spojená s dětskou obezitou zasahují do všech orgánových soustav, včetně kardiovaskulárního systému (KVS). Důležitou roli v patogenezi většiny nemoci KVS hraje zvýšení tuhosti a snížení pružnosti tepen. Pro hodnocení arteriální tuhosti používáme dvě neinvazivní metody: měření rychlosti pulzové vlny a analýzu pulzové vlny. Přičemž tato metoda umožňuje měřit neinvazivním způsobem jak periferní tlak krve, tak i centrální aortální tlak, na základě čeho můžeme posuzovat průtok krve v koronárních a mozkových cévách. Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit změny kardiovaskulárního systému dětí s alimentární obezitou při měsíčním pobytu v dětské léčebně Křetín Metodika. Vyšetření se zúčastnilo 28 dětí a adolescentů ve věku od 9 do 17 let s diagnózou alimentární obezita. Všem byly na začátku a na konci pobytu v léčebně změřeny a počítány antropometrické parametry: hmotnost (m, kg), index tělesné hmotnosti (BMI, kg/m2). Dále byla provedena analýza pulzové vlny aplanační tonometrií (Sphygmocor, AtCor, Austrálie) se stanovením parametrů: z periferní části pulzové křivky: systolický (SP) a diastolický (DP) krevní tlak (mmHg), korigovaná délka vypuzovací fáze srdečního cyklu (ED); z centrální aortální křivky: C-SP, C-DP (mmHg), střední krevní tlak (C-MEAN, mmHg), index doby trvaní tenze levé komory (TTI), index doby trvání diastoly (DTI), Backbergův poměr subendokardiální viability (SEVR), srdeční frekvence (HR, tepů/min), délka trvání pulzu (PERIOD), doba trvání diastoly (DD), ED/period (ED_PERIOD, %), period-ED/period (DD_PERIOD, %) Výsledky. Při porovnání vstupních a výstupních dat byly nalezeny signifikantně nižší hodnoty BMI (27,8±4,1 vs. 26±4,3; p?0,01), DP (65±9,4 vs. 62±12,7; p?0,01), C-DP (66,5±9,2 vs. 63,5±12,6; p?0,01), C-MEAN (80±8,5 vs. 78±10,6; p?0,05), TTI (1976,5±247,9 vs. 1716,5±338,1; p?0,01), HR (83±10,4 vs. 74,5±13,0; p?0,01), ED_PERIOD (38±3,5 vs. 34±5,4; p?0,01). Výstupní hodnoty SEVR (149,5±23,7 vs. 166,5±46,7; p?0,01), PERIOD (719±100,9 vs. 809±148,3; p?0,01), DD (440±89,9 vs. 540,5±143,6; p?0,01), DD_PERIOD (62±3,5 vs. 66±5,4; p?0,01) byly signifikantně vyšší než vstupní. Závěr. Změny sledovaných parametrů ukazují na pozitivní vliv měsíčního pobytu v dětské léčebně Křetín z pohledu nejen snížené hmotnosti, ale i zlepšení funkcí kardiovaskulární soustavy, včetně prokrvení subendokardu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info