Literature review of factors affecting continence after radical prostatectomy

Název česky Faktory ovlivňujících kontinenci po radikální prostatektomii - přehled literatury
Autoři

PACÍK Dalibor FEDORKO Michal

Rok publikování 2017
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Saudi Medical Journal
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
www http://smj.org.sa/index.php/smj/article/view/smj.2017.1.15293
Doi http://dx.doi.org/10.15537/smj.2017.1.15293
Obor Ostatní lékařské obory
Klíčová slova continence; prostate cancer; radical prostatectomy
Popis Radical prostatectomy (RP) is the most common cause of stress urinary incontinence (UI) in men. Several anatomic structures affect or may affect urinary continence - urethral sphincter, levator ani muscle, puboprostatic ligaments, bladder neck, endopelvic fascia, neurovascular bundle - and understanding of the anatomy of pelvic floor and urethra is crucial for satisfactory functional outcome of the procedure. Surgical techniques implemented to improve continence rates include nerve-sparing procedure, bladder neck preservation/plication, urethral length preservation, musculofascial reconstruction, puboprostatic ligaments preservation or seminal vesicle preservation. Perioperative (preoperative and postoperative) pelvic floor muscle training (PFMT) aims to shorten the duration of postoperative UI and thus, improve early continence rates postoperatively. In the review, complex information regarding anatomical, intra- and perioperative factors affecting urinary continence after RP is provided, including description of important anatomical structures, possible implications for surgical technique and evaluation of different PFMT strategies in perioperative period.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info