Akutní leukemie – co by měl praktický lékař vědět

Autoři

ŠUSTKOVÁ Zuzana RÁČIL Zdeněk

Rok publikování 2016
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Medicína pro praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova acute myeloid leukemia; acute lymphoblastic leukemia; diagnosis; treatment
Popis Akutní leukemie představují maligní klonální onemocnění krvetvorby vyznačující se nekontrolovanou proliferací a akumulací leukemických blastů v kostní dřeni a útlakem fyziologické krvetvorby s následným rozvojem pancytopenie, ze které vyplývají i klinické příznaky. Dle příslušnosti leukemických blastů k myeloidní či lymfoidní linii rozlišujeme dva základní typy akutních leukemií – akutní myeloidní leukemii a akutní lymfoblastickou leukemii. První projevy onemocnění nastupují náhle a bývají nespecifické. Právě ale brzká diagnostika onemocnění, která probíhá často v primární péči a následná léčba ve specializovaném centru je nezbytná pro zvyšování přežití těchto nemocných. Terapie akutních leukemií může být kurativní, paliativní či symptomatická. Prognóza jednotlivých nemocných se odlišuje v závislosti na věku, cytogenetických a molekulárně genetických znaků onemocnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info