Využití spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS pro prvkové mapování

Varování

Publikace nespadá pod Lékařskou fakultu, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Autoři

NOVOTNÝ Karel HRDLIČKA Aleš KAISER Jozef KANICKÝ Viktor

Rok publikování 2016
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Řada průmyslových procesů vyžaduje pečlivou kontrolu vstupních materiálů a finálních výrobků a to i co se týče jejich chemické homogenity či struktury. Ačkoliv pro prvkovou mikroanalýzu nebo chemické mapování je k dispozici řada známých metod, spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) se v poslední době dostává do popředí díky své jednoduchosti, univerzálnosti a flexibilitě. Technika LIBS představuje poměrně jednoduchý způsob rychlé chemické mikroanalýzy přímo v průmyslovém provozu anebo i s možností bezkontaktní analýzy na dálku. Okamžitá odezva signálu, minimální požadavky na úpravu vzorku, možnost analýzy na vzduchu, v atmosféře různých plynů anebo i pod hladinou kapaliny ji předurčuje k výjimečnému postavení mezi ostatními metodami. Vzorkováním jednotlivými laserovými pulzy se provádí nejčastěji v řadě nebo v dvourozměrném X, Y rastru. Opakovaným vzorkováním ze stejného místa lze potom provést stanovení hloubkového profilu především u vrstevnatých materiálů. Použití laseru s kratší vlnovou délkou umožňuje zaostření na malou plochu a tak dosažení vysokého prostorového rozlišení, v praxi až do úrovně několika desítek mikrometrů. V tomto případě je však většinou citlivost především pro minoritní a stopové prvky nedostatečná z důvodu odpaření příliš malého množství materiálu. Dvoupulzní technika, která využívá druhého laserového pulzu k dalšímu ohřátí („reheating“) plazmatu, může výrazně zvýšit citlivost metody se zachováním vysokého prostorového rozlišení. Kombinace UV laseru pro vzorkování a IR laseru pro zvýšení teploty a mohutnosti plazmatu se jeví jako ideální kombinace pro tyto účely. Další zlepšení detekčních limitů pak muže být dosaženo při použití vhodné ablační komory ve spojení s atmosférou vzácného plynu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info