Doporučený postup: Podávání léčiv u pacientů s nasogastrickou sondou.

Autoři

RUZSÍKOVÁ Adriána ŤUPOVÁ Lenka

Rok publikování 2016
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Citace
Popis Podávání léčiv do NGS vyžaduje specifický přístup a často i manipulaci s lékovou formou, která mnohdy není uvedena či povolena v souhrnu údajů o přípravku (SPC), jedná se o oficiálně neschválené tzv. „off label“ použití. Nesprávný postup přípravy může vést k ovlivnění účinku léčiv, nejen ve smyslu nedostatečného efektu při poddávkování, ale také ke zvýšenému riziku nežádoucích účinků při předávkování. Nevhodná příprava může vést u mnoha pacientů se sondou také k technickým problémům při samotné aplikaci, např. ulpívání léčiv na povrchu sondy, ucpání (okluze) sondy atd. Tento doporučený postup shrnuje hlavní zásady, které je potřeba dodržovat při podávání léčiv nasogastrickou sondou (NGS). Je určen pro nemocniční lékárníky a klinické farmaceuty, kteří se s danou problematikou setkávají na lůžkových odděleních.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info